Willkommen in Königs Wusterhausen
0 30/6 92 02 10 55

← Zurückgehen

Info zu Planungshoheit, Bebaubarkeit, Bauleitplanung Claudia Sennert-Axt

Liste: Verwaltung – Rubrik: Stadtentwicklung, Planen, Liegenschaften


Telefon: 0 33 75/27 33 19

(Stand 2022)

03375/273319 03375-273319 03375273319
Erstellt: 2022